Dagens ros i SLA

Höstens temadag om arbetsliv för åk 7-9 blev lyckad tack vare god hjälp och gott samarbete med aktörer från näringslivet och olika organisationer. Ett stort tack till alla som bidrog till en bra dag.

56126D9B-749E-4AE3-AFB6-FB0BFF8A3855

Ur SLA 2018-11-03.

 

Må-bra-dagen åk 9

Snart är det dags för en av de mest populära temadagarna i åk 9, nämligen Må-bra-dagen. Som vanligt bjuds det på blandade inslag, och de som har fått extra gott betyg i utvärderingarna återkommer. Programmet för dagen ser ut så här:

Urklipp från SLA

SLA skriver om temadagen säkerhet:

artikel SLA 20170519

Artikeln och alla bilder är från SLA 2017-05-19.

Temadag åk 8: säkerhet

Idag har Nyboskolan haft besök av blåljuspersonal eftersom det har varit dags för den årliga temadagen ”Säkerhet”. Eleverna i årskurs 8 har gått runt till fyra olika stationer: polisen som pratade om lagstiftning och gav trafikinformation, ambulansen som visade första hjälpen, räddningstjänsten där man fick prova att släcka en eld och en docka samt skolvården och fritidspedagoger som informerade om droger.

Elevens val matens kemi

Två elevgrupper i åk 8 tillbringade en del av dagen med att arbeta med matens kemi. Där ingick ett stuidebesök hos Erik Lundgren som tillverkar glassen som säljs i Gula Paviljongen i Hjo. SLA rapporterade om besöket.

glass-elevens-valLäs artikeln från SLA 2016-12-13: sla20161213

 

Temadag

Medan eleverna i åk 9 har må-bra-dag har övriga årskurser elevens val. I årskurs 7 har man bland annat arbetat med världens mat. Här jobbar man med att konstruera spel med temat historisk mat.

Temadag arbetsliv åk 7-9

work-lifeVad menas med arbetsliv? Hur kommer yrkeslivet att se ut när dagens elever ska börja arbeta? Det är spännande frågor att arbeta med!

Under fredagen hade årkurs 7-9 temadag med arbetslivet i fokus. Inriktningarna skilde sig åt, men alla hade ett tydligt framtidsperspektiv. Årskurs 7 lärde sig mer om betygspoäng och gymnasieval. Eleverna läste även om ovanliga yrken samt gick på studiebesök. I årkurs 8 lyssnade man på föreläsningar om vad som förväntas på en arbetsplats och vad man ska tänka på när man söker sommarjobb. Sedan gick man på studiebesök och förberedde sig inför vårens praon. Årskurs 9 hade mycket fokus på gymnasievalet.

Ett stort tack till de föreläsare och de arbetsplatser som deltog under dagen. Den inblick i arbetslivet eleverna fick av er är värdefull!

Inspirationsdag

Under förmiddagen av vårens första KLIV-inspirations- och temadag (10 mars) låg fokus på miljön. Miljökonsultenen Jacob Lagercrantz inledde med en föreläsning och efterföljande diskussion. Eftermiddagen bestod av en presentation av riktningen för KLIV-projektet samt vårens program. Vi hann även med en liten ritövning: ”Rita ett hus med två fönster och en dörr. Varje fönster har gardiner och blomkrukor. Rita fyra granar och två lövträd” och så vidare. Det visade sig att under tidspress ritar många en ”standardutformning” på en nivå som liknar den ett barn i 8-9-årsåldern ligger. Intressant, eller hur?

image

Temadag arbetsliv

skyltar_hogerFör andra året i rad har temadagen arbetsliv hållits för eleverna i åk 7-9. Det är en dag där fokus ligger på framtiden. Åk 7 arbetar med studieteknik, gymnasieval och yrkesval, åk 8 med prao, gymnasieval och arbetsliv medan åk 9 arbetar med entreprenörskap och framtidsval. Alla årskurserna genomförde flera besök av olika slag under dagen . Åk 7 och 8 besökte arbetsplatser i olika branscher i Tibro, och åk 8 och 9 tillbringade en del av dagen på Fågelviksgymnasiet.

Ett stort tack till alla företag i Tibro som gav våra elever en inblick i arbetslivet!

Ett nytt kapitel skrivs i projektet Kultur och Lärande I Vardagen

Igår träffades representanter från KLIV-kommuner samt flera kulturella instanser för en informations- och planeringsdag på Studio Västsvensk Konservering i Gamlestaden, Göteborg. Samtidigt lämnade Pia Wretlind över stafettpinnen till Helenè Krantz som nu är den nya projektledaren. Ett stort tack Pia för de här KLIV-åren, och välkommen Helenè till ditt nya uppdrag!

iPhone Image 65376F iPhone Image 65377D

En häftig installation på en av SVKs väggar.

iPhone Image 65375F