Avslutningskonferens i Göteborg

Idag var det dags för KLIV-projektets ”Grande Finale” på Lagerhuset i Göteborg. Nyboskolan redovisade delar av sitt arbete under KLIV-projektets fem år (2011-2016) med filmen nedan. Alla bilder kommer från denna blogg

imageNu har projektet nått sitt slut, men arbetet fortgår. Några aktiviteter som prövades under projektet är numera integrerade i verksamheten. Brittgården har till exempel blivit kuliss både för idrottslärare (orientering i åk 7), lärare i svenska (Brittgården och Shakespeare) samt SO-lärare (Brittgården, en del av Tibros historia). Design och arkitektur blev tidigt fokusområden i projektet, och vi arbetar vidare med dessa, gärna i större skala, och därför hoppas vi kunna hitta samarbetspartners utanför Sveriges gränser inom snar framtid.

Vi kommer att fortsätta dokumentera vårt arbete med Kreativt Lärande i Vardagen på denna blogg. Följ oss gärna. Vi hoppas att vi kan inspirera till att inhämta och redovisa kunskap genom kreativa arbetssätt.