Dagens ros i SLA

Höstens temadag om arbetsliv för åk 7-9 blev lyckad tack vare god hjälp och gott samarbete med aktörer från näringslivet och olika organisationer. Ett stort tack till alla som bidrog till en bra dag.

56126D9B-749E-4AE3-AFB6-FB0BFF8A3855

Ur SLA 2018-11-03.

 

Temadag arbetsliv åk 7-9

work-lifeVad menas med arbetsliv? Hur kommer yrkeslivet att se ut när dagens elever ska börja arbeta? Det är spännande frågor att arbeta med!

Under fredagen hade årkurs 7-9 temadag med arbetslivet i fokus. Inriktningarna skilde sig åt, men alla hade ett tydligt framtidsperspektiv. Årskurs 7 lärde sig mer om betygspoäng och gymnasieval. Eleverna läste även om ovanliga yrken samt gick på studiebesök. I årkurs 8 lyssnade man på föreläsningar om vad som förväntas på en arbetsplats och vad man ska tänka på när man söker sommarjobb. Sedan gick man på studiebesök och förberedde sig inför vårens praon. Årskurs 9 hade mycket fokus på gymnasievalet.

Ett stort tack till de föreläsare och de arbetsplatser som deltog under dagen. Den inblick i arbetslivet eleverna fick av er är värdefull!

Årskurs 9 på prao

praoelevUnder veckorna 41 och 42 har Nyboskolans elever i årskurs 9 praoveckor, och får då en inblick i arbetslivet. Ett stort tack till alla handledare för ert engagemang och er viktiga insats att ge eleverna erfarenhet av en arbetsplats!

Temadag arbetsliv

skyltar_hogerFör andra året i rad har temadagen arbetsliv hållits för eleverna i åk 7-9. Det är en dag där fokus ligger på framtiden. Åk 7 arbetar med studieteknik, gymnasieval och yrkesval, åk 8 med prao, gymnasieval och arbetsliv medan åk 9 arbetar med entreprenörskap och framtidsval. Alla årskurserna genomförde flera besök av olika slag under dagen . Åk 7 och 8 besökte arbetsplatser i olika branscher i Tibro, och åk 8 och 9 tillbringade en del av dagen på Fågelviksgymnasiet.

Ett stort tack till alla företag i Tibro som gav våra elever en inblick i arbetslivet!

Temadag arbetsliv

För en vecka sedan hade årskurs 7-9 temadag med fokus på arbetsliv. Målet med dagen var att

  • öka elevernas studiemotivation och skapa förutsättningar för kommande gymnasie-, högskole- och yrkesval.
  • ge eleverna en glimt av det arbetsliv som väntar dem framöver och få dem att börja tänka i yrken.
  • förbereda dem inför praon.

Stort tack till alla föreläsare för att ni inspirerade våra elever. Ett stort tack även till alla företag för ert varma välkomnade när Nyboskolans elever kom på studiebesök.