Energidrycker ger övning i demokrati

Elevrådet är aktivt på Nyboskolan och just nu revideras ordningsreglerna. Förslagen på ändringar skapar stora diskussioner i klasserna. Eleverna arbetar med att finna stöd- och motargument för sina åsikter när de pratar om vilka delar av ordningsreglerna de vill att klassrepresentanten ska lyfta i elevrådet. En av de stora frågorna för eleverna är energidrycker. Rektor Elin Schüler har intervjuats i lokalradion om skolledningens mening. Hör inslaget här.

sr p4 20170914