Radio Skaraborg sänder live från Nyboskolan

imageIdag sänder Radio Skaraborg live från Nyboskolans cafeteria. Man pratar med elever och lärare bland annat om en undersökning som visar att färre duschar efter idrottslektionerna än tidigare samt Nyboskolans polonästradition och Skolverkets läslyft.

Temadag arbetsliv åk 7-9

work-lifeVad menas med arbetsliv? Hur kommer yrkeslivet att se ut när dagens elever ska börja arbeta? Det är spännande frågor att arbeta med!

Under fredagen hade årkurs 7-9 temadag med arbetslivet i fokus. Inriktningarna skilde sig åt, men alla hade ett tydligt framtidsperspektiv. Årskurs 7 lärde sig mer om betygspoäng och gymnasieval. Eleverna läste även om ovanliga yrken samt gick på studiebesök. I årkurs 8 lyssnade man på föreläsningar om vad som förväntas på en arbetsplats och vad man ska tänka på när man söker sommarjobb. Sedan gick man på studiebesök och förberedde sig inför vårens praon. Årskurs 9 hade mycket fokus på gymnasievalet.

Ett stort tack till de föreläsare och de arbetsplatser som deltog under dagen. Den inblick i arbetslivet eleverna fick av er är värdefull!

Lär känna din kommun – studiebesök

När man i årskurs 8 läser om hur kommunen fungerar i samhällskunskap kan det hända att man besöker verksamheten i kommunhuset för att få mer information. För en tid sedan skedde ett sådant besök. Informatören Christina Froh förklarade hur kommunen är organiserad och hur de olika förvaltningarna arbetar.

Bokregn över Nyboskolan

bokregnVi har återigen haft bokregn över Nyboskolan, och det var ju lägligt så här strax före läslovet. Till stor del är det gamla ”trotjänartitlar” som delas ut, men årets nyhet är bioaktuella boken Miss Peregrines hem för besynnerliga barn som tre klasser i årkurs 7 provläser.