Läsårsavslutning

Nu har sommarlovet börjat! På sla.se kan man läsa följande om Nyboskolans avslutning:

skolavslutning juni 2016skolavslutning foto juni 2016

Årets maskeradbrännboll

Idag var det dags för en av de aktiviteter under läsåret som eleverna mest ser fram emot, nämligen maskeradbrännbollen. Som vanligt bjöd elever i åk 7-9 på klassvisa uppvisningar med olika teman innan hela skolan gav sig ut på planerna för att svinga slagträd, fånga bollar, springa runt banorna och bränna motståndare.

Detta bildspel kräver JavaScript.

En belöning för gott arbete

Ett 60-tal elever från Nyboskolan besökte förra veckan Laserdome i Skultorp. Det var kamratstödjare och representanter från årkurs 6-9 som genom denna aktivitet tackades för sitt goda arbete.

Brittgården och Shakespeare

Vad passar bättre än att dramatisera Shakespeares kända tragedi Romeo och Julia på Brittgården med alla loftgångar och balkonger? Inte minst då pjäsens kanske mest kända scen kallas just ”balkongscenen”. Klass 7b3 har under några dagar skrivit manus och filmatiserat sina tolkningar av kärlekssagan med det hjärtskärande slutet, eller som Shakespeare skriver: ”a pair of star-cross’d lovers take their life”. Bilderna nedan är klippta ur elevernas filmer.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det kunde ha varit jag!

Integrationsprojektet ”Det kunde ha varit jag” är ett temaarbete som har ägt rum i klass 7a2 och FBK (Nyboskolans förberedelseklass). Eleverna har fått mötas i olika undervisningssituationer och fått möjlighet att samarbeta om frågor som handlar om kulturmöten. Eleverna har också fått en bättre förståelse till varför människor tvingas att fly och hur vi ska gå till väga för att kunna mötas i vår vardag.

Eleverna har fått jobba med rollspel/drama, författararbete och olika samarbetsövningar. Vi har också dansat tillsammans och jobbat med språkträning på svenska och arabiska.

Vi har som mål i detta projekt att det ska leda till en ökad förståelse om varandras olika ursprung och att ny vänskap ska uppstå hos eleverna. Detta leder sedan förhoppningsvis till att övergången från FBK till vanlig klass blir bra och positiv för eleverna.