Avslutningskonferens i Göteborg

Idag var det dags för KLIV-projektets ”Grande Finale” på Lagerhuset i Göteborg. Nyboskolan redovisade delar av sitt arbete under KLIV-projektets fem år (2011-2016) med filmen nedan. Alla bilder kommer från denna blogg

imageNu har projektet nått sitt slut, men arbetet fortgår. Några aktiviteter som prövades under projektet är numera integrerade i verksamheten. Brittgården har till exempel blivit kuliss både för idrottslärare (orientering i åk 7), lärare i svenska (Brittgården och Shakespeare) samt SO-lärare (Brittgården, en del av Tibros historia). Design och arkitektur blev tidigt fokusområden i projektet, och vi arbetar vidare med dessa, gärna i större skala, och därför hoppas vi kunna hitta samarbetspartners utanför Sveriges gränser inom snar framtid.

Vi kommer att fortsätta dokumentera vårt arbete med Kreativt Lärande i Vardagen på denna blogg. Följ oss gärna. Vi hoppas att vi kan inspirera till att inhämta och redovisa kunskap genom kreativa arbetssätt.

Dagen före världsbokdagen…

…har en klass fått en korg med utgallrade böcker från skolbiblioteket. Med saxar, lim, tejprullar och kritor i högsta hugg flödar kreativiteten. ”Får man verkligen klippa sönder böcker?” undrar en elev. En annan tycker att några av böckerna i korgen verkar  spännande och får ta med sig dem hem istället för att sätta saxen i dem.

Ett trevligt besök i cafeterian

Idag besökte representanter från Studiefrämjandet och projektet WAK Nyboskolan. De pratade om vad eleverna saknar i Tibro och vad eleverna själva kan göra för att skapa aktiviteter. Samtidigt bjöd man på livemusik.

Demokratidag

Föreläsaren Andreas Meyer träffade Nyboskolans åttor och nior under en storföreläsning, där han bland annat pratade om rasism. Här tittade han in till en klass i nian för lite eftersnack.

demokratidag

Dramaövningar

Två klasser i åk 7 har bytt svensklärare temporärt. I det ena klassrummet är elisabetansk teater och Shakespeare i fokus, och i det andra har eleverna dramaövningar på hög nivå.