Dansföreställning bokad

Nu är en av vårens kulturaktiviteter bokad! Under vecka 8 kommer årskurs 6 besöka Tibroparken för att ta del av följande dansföreställning: Proprete. Andra kulturaktiviteter som är på gång är demokratidagen som alltid har ett kulturinslag eller två på programmet.

Trevlig läsning – studiebesök

Under hösten har många av nyboeleverna fått gå på studiebesök under temadagarna. Eleverna har uppskattat att få en inblick i arbetslivet, och har varit mycket positiva till att besöka olika arbetsplatser. I slutet av terminen skickades en julhälsning och ett stort tack till alla som har kunnat ta emot våra elever,och nedan kan man läsa ett av flera trevliga svar som kom tillbaka:

mail studiebesök

Nyboelever intervjuades om sina framtidsplaner i lokalradion

Två av Nyboskolans elever i åk 9 deltog på morgonen i Radio Skaraborgs morgonprogram P4 Morgon där de pratade om sina framtidplaner och sina gymnasieval.

Lyssna på inslaget genom att klicka här.

Bild 1 Radio Skaraborg 20150120

Bild 2 Radio Skaraborg 20150120

Slutdokumentation från KLIV

I november 2014 avslutades KLIV-projektet. Klicka på länken nedan för att ta del av dokumentationen som visar arbetet i alla åtta kommuner som har deltagit under projektets gång:

Att skapa tillit Dokumentation KLIV