Möte teamrepresentanter och styrgruppen

anteckningar 1KLIV 3.0 – kultur och lärande i vardagen undersöker hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevers lärande. Läroplanen, Lgr 11, är ramverket. Arbetet har pågått i tre år och vi är i fasen att sammanfatta våra erfarenheter samt formulera tankar och idéer för framtiden.

På gårdagens möte träffades styrgruppen och teamrepresentanter från de åtta kommunerna i KLIV 3.0 för att presentera nuläget samt diskutera hinder för samordning mellan skolan och olika aktörer, och hur man kommer förbi dessa hinder.

Urklipp ur dagens SLA

SLA 20140225 brittgårdenI dagens SLA kan man läsa om tårtkalaset i före detta Brittgårdshallen när man firade Ralph Erskine 100 år. Klass 9a1, som i åk 7 bidrog till boken om Brittgården, deltog i firandet. Klicka på bilden för att lättare läsa artikeln.

SLA 20140225 klipp

Ur SLA 20140225.

Inspirationsdag i Skövde på Nyeport – möjligheternas hus

nyeportVårens inspirationsdag i KLIV 3.0 hölls på Nyeport – möjligheternas hus i Skövde. Temat var ”Ett KLIV för alla?”, fokus på allas rätt till lärande genom kultur. Inledningen på inbjudan löd:

”ALLA KAN OCH VILL UTVECKLAS. Att utgå från elevernas intresseområden och lyssna till våra olika lärstilar är grundläggande när vi bygger lärande i samförstånd. Allas delaktighet i planering och genomförande är en framgångsfaktor. Demokrati i kpraktiken.”

På programmet stod bland annat en presentation av verksamheten på Nyeport (se film nedan), ”tillgänglighet för alla barn” – ingår då barn med funktionshinder i begreppet?”, ett smakprov av Kavelbrogymnasiets språkinlärning genom musik, två seminarier där vi på Nyboskolan redovisade delar av vårt KLIV-arbete (Brittgårdsboken och Att teckna är stort) samt en färgstark föreläsning med Ismael Ataria/Anders Brokvist som berättade om sin resa ”från tönt till poet” och hur hans diagnos ADHD påverkat hans uppväxt.